Ορυκτολογικό μουσείο στις Μελέσσες

Ορυκτολογικό μουσείο στις Μελέσσες

Περιοχή: Μελέσσες
Χρονολογία: 2018
Κατάσταση: Σε εξέλιξη
Τετραγωνικά: 130 τ.μ.