Ισόγειο μεταλλικό κτίριο

Ισόγειο μεταλλικό κτίριο

Περιοχή: Άνω Βιάννος
Χρονολογία: 2018
Κατάσταση: Σε εξέλιξη
Τετραγωνικά: 150 τ.μ.