Καρτερός-White Villa

Καρτερός-White Villa

Περιοχή: Ηράκλειο Κρήτης -Καρτερός
Χρονολογία: 2020
Κατάσταση: Σε εξέλιξη
Τετραγωνικά: 400.00 τ.μ.