Μονοκατοικία στις Μεσσαμπελιές

Μονοκατοικία στις Μεσσαμπελιές

Περιοχή: Μεσσαμπελιές
Χρονολογία: 2019
Τετραγωνικά: 194 τ.μ.