Προσθήκη ορόφου σε μεταλλικό κτίριο

Προσθήκη ορόφου σε μεταλλικό κτίριο

Περιοχή: Άνω Βιάννος
Χρονολογία: 2012
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε
Τετραγωνικά: 140 τ.μ.